Konstrukcija i izrada hidrauličkih, pneumatskih, mehaničkih steznih naprava za auto-industriju

(Slovenija,Austrija). Potrebno je da od naručioca dobijemo radionički crtež obradka, radionički crtež gotovog komada koji se obrađuje, tehnološki postupak izrade datog komada, tehničke podatke o mašini na kojoj će se obrađivati dati komad (radno područje mašine), i tada naš tim stručnjaka pristupa izradi idejnog rješenja stezne naprave. Da li da se radi o zahtjevu za hidrauličkim steznim napravama, pneumatskim ili mehaničkim napravama, tada u idejnom rješenju naglasimo koje su sve komponente neophodne, i koju kvalitetu kupac želi. Uglavnom koristimo renomirane proizvodjače tih komponenti,kao što su: ROEMHELD, AMF, HAWE, i itd. Do sada smo izradili preko hiljadu steznih naprava. Imamo kapacitet da u roku od sedam dana mehanički izradimo i njsloženiju steznu napravu. Jedna od bitnih karakteristika je i bušenje hidraulike na dubinu do 800 mm.

TMD Hanibal
Konstrukcija i izrada presarskih alata

(Belgija,Slovenija,Njemačka). Kada nam naručilac dostavi crtež pozicije, mi smo u mogućnosti da uradimo konstrukciju alata za istu, kao i proračun potrebne sile izbijanja/savijanja, i dajemo preporuku naručiocu, koja je potrebna snaga prese za izradu date pozicije. Mogućnost nam je konstrukcija i izrada alata za plastičnu deformaciju (oblikovanje), kao i alata za izbijanje, odsijecanje. Takodjer imamo mogućnost izrade: matrica, probojaca, reznih ploča, vođica i dosta drugih pozicija iz ove oblasti.

TMD Hanibal
Izrada dijelova od mašina za honovanje

(Njemačka). Ovdje podrazumijevamo izradu preko 600 različitih pozicija za ove mašine,a neke od njih su: osnovne ploče, prizme, osovine, vratila, čaure, razna kućišta(proces zavarivanja), konzole, vodilice, vijci, zupčanici (sa pravim i kosim ozubljenjem).

TMD Hanibal
Izrada dijelova od mašina za pakovanje voća i povrća

(Holandija). Kapacitet izrade preko 700 različitih pozicija, a neke od njih su: ploče, osovine, vodjice, valjci, zupčanici, lančanici, odstojnici, osigurači.

TMD Hanibal
Izrada dijelove za željezare i transportne trake

(Austrija). Radimo preko 250 različitih pozicija a neke od njih su: kućišta, osnovne ploče, osovine, vratila, distančnici, valjci, klipovi, ulivne komore, prizme, konzole.

Izrada sklopova za sisteme zatvaranja u koncertnim dvoranama

(Austrija). Izrada zavarenih sklopova za sistem spuštanja i dizanja zavjesa u koncertnim dvoranama, izrada raznih nosača za iste, izrada osovina, prirubnica i dosta drugih pozicija.

Izrada rezervnih dijelova za željeznice

(Holandija). Radimo preko 450 različitih pozicija za željeznice a neke od njih su: razne vrste osovina, vratila, čaura, ploča, osigurača, prirubnica, vodilica, odstojnika i vijaka. Izrada različitih tipova rešetki – postupak zavarivanja (veza između vagona i napajanja električnom energijom)