Firma TMD Hanibal nastala je 1. septembra 1999. godine, kada privatizuje dio tadašnje Tvornice motornih dijelova -“TMD Gradačac” i otvara proizvodni pogon – alatnicu.

Prvi zadatak bio je urediti devastirani prostor i pokrenuti proizvodnju sa 16 radnika, koji su preuzeti iz TMD-a, a u skladu sa privatizacijskim ugovorom. Od radionice za usluge, vrlo brzo se kreće u razvoj moderne alatnice.

Dvije godine kasnije, firma TDM-Hanibal je u potpunosti uredila objekat hale 1, pokrenula intenzivniju proizvodnju, orijentišući se u početku na domaće a potom i inostrano tržište u oblasti metalne industrije.

Pokrenut je pogon alatnice za izradu hidro,pneumatskih i mehaničkih steznih alata za CNC mašine, štanc i alata za savijanje, rezervnih dijelova i uređaja.

Firma TMD-Hanibal danas svojim naručiocima nudi:
1. konstrukciju i proizvodnju alata specijalne namjene;
2. proizvodnju uređaja i mašina;
3. izrada rezervnih dijelova;
4. sve vrste mašinske obrade skidanjem strugotine;
5. zavarivanje i termičku obradu.

Prateći savremene trendove i potrebe tržišta, firma TMD-Hanibal je u periodu od 2002. do 2010. godine kupila 25 visokosofisticiranih CNC mašine iz vlastitih sredstava.

2002. godini realizovani su i prvi ugovori za poznatog kupca “Poslovni sistem-CIMOS” iz Slovenije, odnosno,njihove fabrike u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Godinu dana kasnije, tj. 2003 , isporučuju se i prvi rezervni dijelovi za holandske željeznice (NEDTRAIN).

Važno je istaći da su alati iz firme “TMD-Hanibal” Gradačac, zastupljeni na tržištu Slovenije (Cimosove grupacije-Senožeče, Koper, Maribor, KGL-Litija, Hidria-Rotomatika), Holandije (Nedtrain, Manter), Hrvatske (HSTEC,Buzet),i u svim grupacijama Cimosa u Bosni i Hercegovini.

2007. godine počinje se sa proizvodnjom dijelova mašina za preradu i pakiranje voća i povrća holandske firme “Manter”.

2008. godine postajemo glavni dobavljač firme “Kadia” iz Njemačke, koja se bavi proizvodnjom mašina za brušenje, namijenjenih evropskom i američkom tržištu. Za njih proizvodimo pod-sklopove, a od 2010. godine iste poslove radimo i za hrvatsku firmu “HSTEC”.

U želji da osavremene proizvodnju i što kvalitetnije odgovore izbirljivom i zahtjevnom evropskom tržištu, firma TMD-Hanibal 2009. godine kupuje zemljište i započinje izgradnju novog poslovnog prostora.  Novi objekat, sa 1500 m2 zatvorenog prostora, otvoren je 30.08.2012 godine, gdje je kompletna infrastruktura kao i pomoćni objekti uradjeni prema strogim evropskim normama.

Firma TMD-Hanibal Gradačac je vlasnik certifikata “EN-ISO 9001 – 2008” od 2010. godine, koji garantuje da su njihovi proizvodi ispunili sve potrebne zahtjeve za plasman na evropsko tržište.

Od 2013. godine smo uveli normu za zavarivanje” EN-ISO 3834-2”. Držeći se utvrđene misije i poslovne filozofije,da kvalitet obezbjeđuje sigurno tržište i nove poslovne izazove, onda sa sigurnošću možemo reći, da je firma “TMD-Hanibal” Vaš partner za budućnost!

 

 

Proizvodni program: konstrukcija, proizvodnja i remont alata, mašina i uređaja, mašinska obrada svih vrsta, termička obrada.Broj uposlenih: 50 (3  mašinska inžinjera, 5 mašinskih tehničara, 2 ekonomista(VŠS), 6 VKV majstora, ostali KV majstori)

Kapaciteti:

 • Univerzalni strugovi (4 srednja )  – 4 kom
 • Univerzalni strug PA900  Ø 1300 x 500 – Ø 900 x 3500 – 1 kom
 • CNC – strug – TAKISAWA – 2 kom
 • CNC – strug –  GILDERMEISTER  CTX-400 – 1 kom.
 • CNC – strug – PUMA GT 2600M – 1 kom.
 • CNC – obradni centar – MAHO  1000 x 700 x 600 – 1 kom
 • CNC – obradni centar –MAHOMAT 600 x 500 x 400 – 1 kom
 • CNC – obradni centar –MAHO  500 x 500 x 320 x 360º – 1 kom
 • CNC – obradni centar –MATRA  1000 x 500 x 630  – 1 kom
 • CNC – obradni centar – DOOSAN DNM 500  1020 x 540 x 510 – 1 kom
 • CNC – obradni centar – DOOSAN DNM 650  1270 x 670 x 625 – 1 kom
 • CNC – obradni centar – DOOSAN DNM 750   1630 x 762 x 650 – 1 kom
 • CNC – obradni centar – HERMLE  – 1 kom
 • Alatne glodalice – 4 kom
 • Glodalica FA5B  1500 x 600 x 600 – 1 kom
 • Štos mašina – 1 kom
 • Koordinatna bušilica 900 x 600 x 500 – 1 kom
 • Borverk (glodalica – bušilica) 1300 x 1100 x 1000 – 1 kom
 • Brusilice (3 za ravno i 2 za okruglo brušenje) – 5 kom
 • Stubna bušilica – 1 kom
 • Oštrilica za alate  – 2 kom
 • Testere za sječenje PEGAS (Ø materijale i ploče) – 2 kom
 • Aparati za varenje (CO2 i autogeno) – 3 kom
 • Bušilica za rezanje navoja – 1 kom
 • Žičani erozimat 700 x 500 x 300 – 1kom
 • Peć za cementaciju 750 x 500 x 450 – 1 kom
 • Peć za kaljenje  800 x 500 x 500 – 1 kom
 • Peć za kaljenje  400 x 350 x 280 – 1 kom

Mogućnost daljeg povećanja proizvodnje su na polju izrade alata, termičkoj obradi, ozubljenju, mašinskoj obradi (srednje i male serije) na struganju, glodanju, bušenju, brušenju, štosovanju.