• U uslovima poslovanja na Evropskom tržištu kvalitet igra značajnu ulogu ne samo u obezbeđivanju novih tržišta, već i u zadržavanju postojećih. Zato ISO standardi dolaze do izražaja jer kupci sadašnjice, ne samo da očekuju kvalitetan proizvod, već zahtijevaju i dokaz da je kompanija sposobna da proizvede kvalitetne proizvode ili pruži kvalitetnu uslugu.
  • Za sada jedini međunarodno priznat dokaz kvaliteta je certifikat Sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001:2015 koji izdaje nezavisno međunarodno certifikaciono tijelo.
  • TMD Hanibal posluje po međunarodno priznatim standardima
  • ISO 9001 certifikat dokazuje visok nivo usklađenosti kvaliteta bitan za sve međunarodne tendere i ugovore.
  • Pristup novim lokalnim i globalnim tržištima
  • Uvođenjem ISO 9001 certifikata pokazujemo da je naša organizacija opredijeljena ka postizanju visokog kvaliteta i velikog zadovoljstva potrošača. Obezbeđivanjem visokog nivoa kvaliteta, našoj organizaciji se otvaraju široke poslovne mogućnosti kako na lokalnim tako i na internacionalnim tržištima.